Britská společnost EXCLUSIVE INVEST LTD se sídlem v Londýně byla založena počátkem roku 2016 na základě poptávky investorů o rozšíření portfolia služeb o tzv. investiční poradenství v oblasti nemovitostí a kapitálového trhu.

Společnost EXCLUSIVE INVEST LTD rozvíjí své aktivity v rámci České republiky i v zahraničí. Spolupracuje s partnerskou společností EXCLUSIVE RENTALS LTD při realizaci jednotlivých obchodních případů. Obě společnosti patří do finanční skupiny KKEG.

Společnost EXCLUSIVE INVEST LTD nabízí netradiční přístup ke zhodnocení kapitálu prostřednictvím investičního trhu nemovitostí. Pro své klienty vyhledává a připravuje investiční projekty „na míru“.

Společnost EXCLUSIVE INVEST LTD se snaží propojit na jedné straně zájmy investorů, a na straně druhé zájmy prodávajících na současném realitním trhu.

R

Individuálně přizpůsobuje poptávkové řízení v rámci vyhledávání konkrétního projektu, v této souvislosti nabízí službu tzv. aktivního vyhledávání a mapování tržního potenciálu.

R

Nabízí tvorbu analýz a studií proveditelnosti včetně výnosových prognóz vložených finančních prostředků do vybraných projektů s cílem maximalizace výdělku.

R

Nabízí kvalifikované odborníky se znalostmi investičního trhu a zkušenostmi při zhodnocení investic do nákupu nemovitostí včetně developerských projektů.

Skutečným zájmem vlastníků nemovitostí je zabezpečit zachování hodnoty již investovaných finančních prostředků a zajistit „rozumný“ výnos z této investice.

Společnost EXLCLUSIVE INVEST LTD zajišťuje sladění zájmů vlastníků a nájemníků tak, aby majiteli plynuly z jeho investice co největší možné příjmy, pomocí služby Správa nemovitostí – tzv. Facility Management.

Nedílnou součástí optimalizace zisku z nemovitosti je také zajištění co největšího využití nemovitosti, ale zároveň zajištění ekonomických a právních smluvních toků v rámci dodavatelsko-odběrateských vztahů.

Úspěšnost zachování hodnoty investice je závislá na tom, jakým způsobem je nemovitost obhospodařována a spravována.

Společnost EXLCLUSIVE INVEST LTD respektuje zájmy investorů i z hlediska časové výnosovosti.

N

Zprostředkovává  jednorázově zhodnocení investice v případě rekonstrukce a následného prodeje.

N

Připravuje projekty delšího časového rozmezí se zapojením i  několika  schopných spoluinvestorů.

N

Využitím nízké hypotéční úrokové sazby zajištuje projekty i se zhodnocením od 5 – 10% p. a. .

Společnost EXCLUSIVE INVEST LTD spolupracuje s investory z České republiky i ze zahraničí. Jedná se o spolupráci s aktivními i pasívními investory.

R

Aktivní investoři se svojí činností podílí na realizaci/rekonstrukci/úpravě své nakoupené nemovitosti. Na základě „partnerských vztahů“, nabízí navíc službu např. stavebního charakteru pro ostatní investory a zájemce.

R

EXCLUSIVE INVEST LTD spolupracuje i s řadou tzv. pasivních investorů, kteří nemají zájem o konkrétní aktivní přístup při správě své nakoupené nemovitosti. V tomto případě pak dochází ke správě investic společností EXCLUSIVE INVEST LTD pomocí různých typů právně garantovaných nástrojů.

Neváhejte nás kontaktovat pro více informací

KONTAKT

Člen finanční skupiny KKEG

EnglishRussiaUnited Arabic Emirates